Tidsdifferanse, klokkesynkronisering

søndag, 17 februar, 2013 10:20

Kunde slet med bl.a. LDAP autentisering grunnet for stor tidsdifferanse mellom involverte servere.

Etter at vår løsning ble etablert, kunne kunde konkret følge med på hvilke servere som var synkronisert og ikke. Alarmer ved tidsavvik større enn 3 minutt ble definert slik at avvik også ble meldt som SMS.